خدا را شاهد می‏ گیرم امام در هر حالی بودند همیشه همان جور بودند. اگر باید روی زمین می ‏نشستند در خانه روی زمین می‏ نشستند و در اطاق کارشان هم همینطور؛ اگر در حالاتی باید لباس خاصی می ‏پوشیدند فرقی برایشان نمی‏ کرد که این لباس پوشیدن یا آن گونه نشستن جلوی دوربین تلویزیون است یا نه. ایشان خیلی صادق بودند.

منبع: برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 258.

. انتهای پیام /*