امام در این اواخر به خاطر کسالت قلبى که داشتند و به آن مبتلا شده بودند به دستور طبیب بود و مقید هم بودند که به دستور طبیب عمل بکنند و لذا اگر ایامى روزه نگرفتند به خاطر کسالت بود ولى مقید بودند قبل از اینکه سال برسد بلافاصله کفاره‏ هاى روزه را پرداخت مى‏ کردند و من یادم هست در هر شب عید فطرى که مى‏ شد امام دستور مى‏ دادند و من را احضار مى ‏کردند و بلافاصله اول غروب آفتاب در شب عید فطر که مى‏ شد به من پولى پرداخت مى‏ کردند و مى‏ فرمودند این پول فطریه من و کسانى که نان خور من هستند و مى‏ فرمودند که این تا فردا به فقرا داده بشود، لذا من تا قبل از ظهر عید فطر به دستور امام، فطریه حضرت امام را به فقراى همین جماران پرداخت مى‏ کردم، مقید بودند که اول غروب روز آخر ماه که مى‏ شد کنار مى‏ گذاشتند حتى فطریه خودشان را.( حضور؛ ج‏33، ص‏17)

. انتهای پیام /*