دبیر همایش: شیخ نعیم قاسم - احمد فیاض

زمان برگزاری : آذرماه 1378

مکان برگزاری: شهر بیروت

 

همایش«دیدگاههای امام خمینی درباره جهاد و مبارزه با تهدیدات دنیای معاصر» توسط کمیته بین المللی ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد میلاد امام در آذرماه 1378 در بیروت، پایتخت لبنان برگزار گردید.

اندیشه جهاد و مبارزه در افکار امام خمینی؛ مفاهیم کلی و وظایف مسلمانان در برخورد با تهدیدات خارجی و مسائل داخلی جهان اسلام، دین و سیاست در اندیشه امام خمینی ( بررسی حوزه‌های نظری و عملی) ، نقش امام خمینی در بیداری مسلمانان جهان، فلسطین و قدس در اندیشه امام خمینی؛ اولویت‌های مبارزه، دیدگاههای امام خمینی درباره غرب و استکبار جهانی، نحوه برخورد و راههای مقابله با آن از مهمترین محورهای اصلی این همایش بود.

 

رویارویی با تهدیدات معاصر (2جلد)

 

. انتهای پیام /*