گزارشگر روزنامه اطلاعات [در خصوص جریان استعفای شهردار تهران (مهندس جواد شهرستانی) می گوید:]

روز شنبه ۱۴ بهمن جواد شهرستانی به حضور آیت الله خمینی رسید و استعفای خود را تسلیم ایشان کرد و آیت الله خمینی نیز وی را مجدداً به عنوان شهردار تهران تایید کرد. جواد شهرستانی در آن جلسه گفت: "بنا به خواست اکثریت ملت ایران و تصمیم قاطع ملت، شما رهبر انقلابی هستند که به برکت اسلام به پیروزی خواهید رسید و از آنجا که دولت فعلی غیرقانونی است .... من از سمت خود به عنوان شهردار تهران استعفا می دهم".... سپس شهردار گفت: " اگر امام ضروری بدانند به عنوان شهردار امام خمینی - نه شهردار دولت - به سرکار خود بازخواهم گشت". امام خمینی گفتند که این مساله به متن استعفا نامه اضافه شود... [و ایشان را در سمت خود ابقا نمودند].

(روزنامه اطلاعات – ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۵۷)

****

صادق طباطبایی

از روز شنبه و یکشنبه همان طوری که امام فرمان داده بودند که مردم سرپیچی کنند از دستورات دولت، و کارکنان وزارتخانه ها وزرا را به ادارات راه ندهند، تقریباً هر روز اعلام همبستگی سازمان ها و ادارات مختلف در روزنامه ها چاپ می شد و در عمل وزرای دولتِ بختیار کاره ای نبودند. شورای انقلاب که در روزهای آخر عمرِ دولتِ بختیار کادر خود را تکمیل کرده بود به ریاست آقای طالقانی در این ایام جلساتی داشت و معمولاً بعدازظهرها پس از استراحت امام یا بعد از نماز مغرب و عشا برای تقدیم گزارش به حضور امام می رسیدند و پیرامون برنامه های انجام شده و یا جاری گفتگو می شد. برنامه های دیدار صبح و عصر امام با مردم در مدرسه علوی برگزار می شد که هم بُعد سیاسی و هم بُعد عاطفی خیلی شدیدی داشت...

(خاطرات سیاسی اجتماعی؛ صادق طباطبایی، نشر عروج، ۱۳۸۷، ج ۳، صص ۲۲۲)

****

مهندس بازرگان

در شورای انقلاب صحبت شد که کی نخست وزیر بشود و بعد از بحث زیاد آقایان شخص دیگری به ذهنشان نمی آمد، اسم بنده را آوردند. و آقای خمینی هم مقید بود که از ناحیه آنها پیشنهاد بشود و آنها پیشنهاد کردند و ایشان هم گفتند که خیلی مرا راحت کردید، خیلی خوب شد برای اینکه از هر دو طرف خیال من راحت شد. که به نظر می آمد که مقصودشان از دو طرف، یعنی هم از ناحیه ملیون و به اصطلاح کلاهی ها و هم از ناحیه ی علما و روحانیون.

(انقلاب ایران به روایت رادیو بی بی سی؛ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۳۷۰)

****

. انتهای پیام /*