حسین پرتوی [عکاس رژه همافران در مقابل امام] می گوید:

[پس از مذاکرات فراوان قرار شد به جهت عدم شناسایی افسران، من از پشت سر آنها عکس بگیریم] با چنین شرایطی آنها رضایت دادند و من همین کار را کردم. در حدود هفت، هشت فریم عکس گرفتم و ... از مدرسه رفاه خارج شدم. از آنجا که اهمیت عکس می دانستم بلافاصله با یک تاکسی دربست به روزنامه [کیهان] رفتم و وقتی واقعه را برای شورای سردبیری تعریف کردم، همگی آنها به اهمیت عکس پی بردند ... به رغم این که صفحه روزنامه بسته شده بود، آن را عوض کردند و یک عکس هفت ستونی از رژه افسران نیروی هوایی در مقابل امام چاپ کردند ... برای اینکه ثابت شود که عکس ما مونتاژ نیست آن را به روزنامه آیندگان که آن روزها چاپ می شد، دادیم.

(دهه سرنوشت ساز، داود قاسم پور، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۲۰۴)

****

صادق طباطبایی:

از مهمترین رویدادهایی که رخنه عمیق در صفوف نظامیان و تردید در سران ارتش پدید آورد، دیدار همافران در روز ۱۹ بهمن با امام بود. [برخی] روزنامه هایی که تصاویر این دیدار را در صفحات اول خود چاپ کرده و همافران نیروی هوایی را در حال سلام نظامی به امام نشان می داد؛ [نگرانی شدیدی را بین نظامیان پدید آورده بود] ژنرال هایزر را نیز [در امریکا] نگران کرده بود. او صریحاً می نویسد؛ پیوستن افراد نیروی زمینی به امام جای شگفتی نداشت، زیرا با هدیه گل و اظهار مهر نسبت به آنان همخوانی داشت؛ ولی افراد نیروی هوایی که هم ارتباطی با عامه مردم نداشتند و به ویژه همگی تحصیل کردگان در آمریکا بوده و حتی غالباً در پادگانهای خود به زبان انگلیسی صحبت می کردند، نشان از فتح و پیروزی انقلابیون می داد و ناتوانی سران نظامی از رو در رویی با مردم.

(خاطرات سیاسی اجتماعی، صادق طباطبایی؛ نشرعروج، ۱۳۸۷، ج ۳، ص ۲۲۸)

****

حجت السلام ناطق نوری:

رژه اینها [همافران] جلوی امام شروع شد ... ما حیران بودیم که جریان دیگر چیست؟ در داخل اتاق بی اختیار اشک می ریختیم. خود همافرها هم در حال رژه اشک می ریختند.

(دهه سرنوشت ساز؛ داود قاسم پور، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۲۰۴)

. انتهای پیام /*