ملت ایران موظف است که با این جشنْ مبارزۀ منفى بکند ـ مثبت نه، لازم نیست. از خانه بیرون نیایند وقتى که این جشن ها هست، ... اگر علماى ایران دسته‏ جمعى اعتراض کنند همه‏ شان را مى ‏گیرند؟! همۀ علماى ایران را مى ‏گیرند ... اگر اینها اعتراض کنند و این مُهر سکوت را بردارند و این امضا را (که به سکوت آنها امضا حساب مى ‏شود) ... بردارند، همۀ آنها را از بین مى‏ برند؟! آنها اگر مى‏ خواستند از بین ببرند اولش خوب بود مرا از بین ببرند؛ نبردند هم؛ صلاحشان نمى ‏دانند. اى کاش صلاحشان بود!

من مى‏ خواهم چه کنم این زندگى را؟ مرگ بر این زندگى من. آنها خیال مى ‏کنند که من از این زندگى، خیلى خوشى دارم مى‏ برم که تهدید من مى‏ کنند. چه زندگى است که من دارم. هر چه زودتر بهتر.


منبع: صحیفه امام، ص 366 ـ 367

 

. انتهای پیام /*