در تاریخ 6/5/58 هنگامی که «آقاشاهی» مشاور رئیس جمهور پاکستان در امور خارجی در قم خدمت امام رسید، علاوه بر ابلاغ پیام تبریک ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان، پیام خصوصی «هواکوفنگ» رهبر چین را نیز تسلیم امام کرد که او در این پیام از امام خمینی برای سفر خود به ایران به هنگام قتل عام مردم در 17 شهریور 57 «جمعه سیاه»  پوزش طلبیده بود. امام در جوابش فرمود: ملت ایران اگر چه احساس تلخی از این سفر دارد ، زیرا در حالی که جوانان ما در خون غوطه می خوردند، آنها پا روی اجساد این جوانان گذاشتند؛ ولی ما و ملت ایران چون تابع اسلام هستیم گذشت را از هر چیز بهتر می دانیم.

(منبع: اوج عزت قم،ص175، به نقل از برداشت هایی از سیره امام، ج 4، ص363)

. انتهای پیام /*