بیست و پنج سال است که مردم ایران از نعمت وجود و حضور رهبر کبیر انقلاب اسلامى محروم است، اما شاهد و پاسدار میراث گرانقدرى است که از امام به جاى مانده است. میراثى که برخلاف آثار حاکمان جهان، کاخ‏هاى سر به فلک کشیده و ثروت‏هاى انبوه و زخارف دنیایى نیست؛ که این حقیقت را کوچه‏ هاى منتهى به خانه گلین و استیجارى امام در جماران و حسینیه به ظاهر کوچک و به واقع کانون پرخروش اسلام‏خواهى معاصر گواهى مى‏دهد. میراث امام، همان اصول و آرمانهایى است که در کلام و پیامها و آثار جاویدش به روشنى ترسیم گردیده‏ اند. مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینى(س) که خود از مواریث فرهنگى یادگار امام است، در طول سالهاى گذشته کوشیده است تا در کنار نهادها و مراکز فرهنگى و رسانه ‏هاى متعهد، از پیوند عمیق مردم و بویژه نسل جوان با آثار و رهنمودهاى حضرت امام پاسدارى کند و با تنظیم و انتشار صدها هزار نسخه از آثار امام و دیگر فعالیتهاى متنوع خویش در عینیت بخشیدن به حضور نیرومند رهنمودها و رفتار و منش حضرت امام در متن جامعه اسلامى در داخل و خارج کشور گامهاى مؤثرى بردارد. پرتال امام خمینی در آستانه 22 آبان ، سالروز حکم امام به مرحوم سید احمد خمینی مبنی بر تحویل اسناد و مدارک مربوط به ایشان موجود در مراکز مختلف، بررسی کوتاه بر اتفاقات مختلف در حوزه تدوین،حفظ و نگهداری آثار امام نموده تا سیر شکل‏ گیری و تکمیل مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) را شرح و ساختار آن را باتوجه به نوع فعالیت‏ها دورنمای فعالیتها و اهداف مؤسسه  را برای مخاطبان بازگو کند. تاضمن آشنایی اجمالی با عملکرد آن، زمینه‏ های همکاری پژوهشگران و محققان را با این مؤسسه در عرصه‏ های مختلف فراهم سازد.

. انتهای پیام /*