یکی از مراکز وابسته به مؤسسه که فعالیتهای ارزشمند آکادامیک را دنبال می کند  پژوهشکده امام خمینى و انقلاب اسلامى است. پژوهشکده امام خمینى(س) و انقلاب اسلامى، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(س) با هدف پژوهش در جوانب مختلف حیات و اندیشه حضرت امام و معرفى دیدگاههاى ایشان در ابعاد مختلف، و انقلاب اسلامى ایران و همچنین تربیت محقق در این زمینه در سال 1375، آغاز به کار کرد.

 تأسیس این پژوهشکده مرهون دوراندیشى مرحوم حجت‏الاسلام والمسلمین سیداحمد خمینى به منظور گسترش پژوهش هاى کمى و کیفى در خصوص آرمانها و اندیشه حضرت امام(س) بوده است. این پژوهشکده هم اکنون داراى پنج گروه تخصصى آموزشى ـ پژوهشى شامل فقه و مبانى حقوق اسلامى، اندیشه سیاسى در اسلام، جامعه‏ شناسى انقلاب اسلامى، تاریخ انقلاب اسلامى و عرفان اسلامى است که در مقطع کارشناسى ارشد و دکترى دانشجو مى‏پذیرد.

برخى از فعالیتها و خدمات پژوهشى در پژوهشکده که عمدتاً در حوزه تخصصى امام و انقلاب انجام مى‏گیرد به شرح زیر مى‏باشد:

 اجراى طرحهاى پژوهشى در حوزه تخصصى امام و انقلاب؛  تألیف و ترجمه مقالات؛  برگزارى جلسات سخنرانى و سمینارهاى علمى؛ انتشار فصلنامه تخصصى پژوهشکده تحت عنوان «متین»؛  انتشار کتاب و پایان نامه‏ هاى مرتبط با امام و انقلاب؛ راه‏ اندازى و به روز کردن سایت اینترنتى تخصصى پژوهشکده؛  راه اندازى و تشکیل کتابخانه تخصصى امام خمینى و انقلاب اسلامى در پژوهشکده؛ حمایت از پایان نامه‏ هاى مرتبط با امام و انقلاب در کلیه دانشگاههاى کشور؛  تأسیس کتابخانه تخصصى در حوزه امام و انقلاب.

. انتهای پیام /*