مجله کودک 328 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 328 صفحه 11

چهار دوره و در حال کار برای برپایی پنجمین جشنواره هستیم. · از جشنوارههایی که برپا کردید راضی هستید؟ برپایی چنین جشنوارههایی به صورت غیردولتی بدون شک سختیها و مشقتهای بسیار زیادی خصوصاً در زمینههای مالی دارد. با تمام اینها، به خاطر خود آیه مبارک بسماللهالرحمنالرحیم، جشنواره هر سال در شرایط مطلوبتری قرار میگیرد و به سن بلوغ خودش نزدیکتر میشود. امروز ایران کانون معنوی و نورانی کل جهان اسلام محسوب میشود و هنرمندان ما بسیار به موضوعهای دینی و ارزشی گرایش دارند و همین باعث اعتلای چنین جشنوارهای میشود. در چنین شرایطی راضی و خوشحالم از اینکه میبینم توانستهام من هم قدمی بردارم تا جوانان هنرمند را به سوی یک موضوع قدسی سوق بدهم. به نظرم یکی از بهترین موضوعاتی که میتوان روی آن تأمل کرد و در بین جهان اسلام مشترک است آیه مبارک بسماللهالرحمنالرحیم است که اولین آیهای است که بر پیامبراسلام نازل شده است. الحمدالله استقبال هنرمندان نیز بسیار خوب بوده است و حتی در بین شرکتکنندگان از اقلیتهای مذهبی هم داشتهایم. به لطف خدا، چهار سال پیاپی است که این جشنواره در ماهمبارکرمضان برگزار میشود و امسال توانستیم آثار برگزیده را علاوه نام رز: هاری و تکرافت ارتفاع بوته: 90 سانتی متر تیپ: بوته ای گل درشت استقامت گل: بسیار مقاوم زمان گل دهی: تابستان تا پاییز

مجلات دوست کودکانمجله کودک 328صفحه 11