مجله کودک 344 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 6

خانهی شادی ای حرا! ای پر از آهنگ و گل و روشنی! ای حرا! خاطرهی ماندنی ای که دل سنگیات از تپش سبز کلام خدا نام پرنده: کوتینگا اندازه: حدود 19 سانتی متر گستردگی در جهان: آمریکای مرکزی زیستگاه: جنگلهای مرطوب غذا: حشرات، میوه سایر ویژگیها: یک تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 6