مجله کودک 344 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 10

بشقابهای پرنده- پرندههای آرزو در دو شماره از بخش دیدار دوست، قسمتهایی از گفتوگو با آقای پوریاناظمی درباره موضوع جذاب بشقابهای پرنده و موجودات هوشمند فضایی را خواندید. این هفته آخرین قسمت گفتوگو با ایشان را میخوانید. نام پرنده: سان برد اندازه: حدود 10 سانتیمتر گستردگی در جهان: جزیره ماداگاسکار زیستگاه: جنگلهای بارانی غذا: شیره گلها، حشرات کوچک سایر ویژگیها: - ·

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 10