مجله کودک 344 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 24

نام پرنده: زیر آبروئک اندازه: حدود 18 سانتی متر گستردگی در جهان: بخشهای عمدهای از جهان زیستگاه: دشت، جنگل، مزارع، باغها غذا:حشرات، ماهی های کوچک سایر ویژگیها: 5 تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 24