مجله کودک 344 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 26

مهربان جاودانی در خندههای گرم خورشید در گریههای سرد باران در دشتها و سبزهزاران در رودها و کوهساران نام پرنده: الیکایی کاکتوس اندازه: حدود 22 سانتی متر گستردگی در جهان: جنوب غرب آمریکا، شمال مکزیک زیستگاه: بیابان غذا: حشرات روی زمین، مارمولک سایر ویژگیها: سه تا هفت تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 26