مجله کودک 344 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 43

نام پرنده: چرخ ریسک اندازه: حدود 14 سانتی متر گستردگی در جهان: اروپا،شمال آفریقا زیستگاه: جنگل، بیشه زار، مزارع، پارکها غذا: حشرات، حلزون ، میوه سایر ویژگیها: بیش از 12 تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 43