مجله کودک 399 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 5

مجلس نشسته بودند . روضه خوان با خواندن روضه ی حضرت علی اکبر (ع)، خواست از امام گریه ای بگیرد تا دل ایشان سبک شود ، اماموفق نشد . عده ای که امام را در این مجلس دیده بودند ، گفتند : « از بس مصیبت شهادت حاج آقا مصطفی سنگین است ، امام شوکه شده اند و گریه شان نمی آید !« ازاین رو ، پس از مجلس ، خدمت ایشان- که به منزل تشریف برده بودند - عرض کردند : « آقا! شما امشب در روضه گریه نکردید ؟ » امام فرمودند: وقتی او روضه می خواند ، به من نگاه می کرد و من ترسیدم اگر گریه کنم ، برای غیر خدا گریه کنم؛ یعنی گریه ام بابت مصیبت فرزندم باشد ، نه برای رضای خدا. Ÿ موضوع تمبر: سفینه صحرا ( عمان) Ÿ قیمت : صد واحد Ÿ سال انتشار : 1973

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 5