مجله کودک 399 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 12

· خیلی از کودکان حتی با نام تذهیب هم آشنا نیستند ، آینده این هنر را چگونه می بینید؟ خیلی از مردم در خیلی از جاهای دنیا آرزو دارند به ایران بیایند و از آثار هنری کشور ما تهیه و به کشور خود ببرند. این در حالی است که ما در کشور خود این امکان برایمان به راحتی فراهم است که بتوانیم با این آثار ارزشمند ارتباط برقرار کنیم وحداقل اینکه آشنایی کافی با آنها داشته باشیم اما متاسفانه تا حد زیادی گمنام مانده اند . خود من هم تا وقتی دیپلم گرفتم حتی نام این رشته هنری را نمی دانستم . البته با توجه به کارهایی که صورت گرفته اکنون شناخت بهتری پیدا شده و به عنوان مثال آموزش شاخه های نگارگری چندین سال است که در مقاطع دبیرستانی شروع به تدریس شده واز مجموعه فعالیت هایی که صورت می گیرد میتوان امید داشت که این گونه آثار به جایگاهی هر چه مناسبتر برسند. · گفتید زیر نظر اساتید بسیاری تذهیب را فرا گرفته اید؟آنچه یاد گرفته اید را به دیگران هم یاد داده اید؟ بله،کلاسهای فوق برنامه در دانشگاه شهید بهشتی. در دانشگاه علوم پزشکی و فعالیت های پراکنده ای در خنه های فرهنگ داشته ایم. زمانی هم یک آموزشگاه آزاد هنری زیر نظر وزارت ارشاد داشته ام که در آنجا خیلی ها آمدند و آموزش دیدند. · به کودکان و نوجوانان هم آموز داده اید؟ بله وبعضی از آنها خیلی با علاقه کار را دنبال کردند و موفق به کسب جوایز استانی و کشوری شده اند . بعضی از آنها اکنون که بزرگسال شدهاند با خود من در حال همکای هستند. · وقتی درسفر هستید که کار تذهیب انجام نمی دهید؟ انجام می دهم. این امکان فراه است که بتوانیم وسایل لازم را برا خود همراه داشته باشیم. شخصاً در سفر هم زیاد کارتذهیب انجام می شود .وقتی در هتل هستید و و سایل کار را با خودتان برده اید همه چیز برای Ÿ موضوع تمبر: چهره شخصیت (چاپ امارات) Ÿ قیمت : 5 واحد وبیست و پنج صدم Ÿ سال انتشار : 1971

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 12