مجله کودک 399 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 16

جدول مستطیل 80 خانه ای افقی 1. مخالف گرم- زیاد نیست . 2. سنگ گرانبها 3. حرف همراهی - علامت مفعول بی واسطه - همراه شلوار 4. فصل نوشدن و شکوفایی - مادر عرب 5. ضمانت کننده - خانه. 6. مدار نیمه کاره و ناقص- آدمی و انسان 7. عدد یازده - نام کوچک شاعر معروف اهل «یوش». 8. تکرار یکی از حروف فارسی - یکی از حیوانات - عدد نفی! 9. پیغام و خبر. 10. خاندان - آواز و آهنگ پاسخ جدول شماره گذشته جدول مستطیل کشیده Ÿ موضوع تمبر: طراحی هنری افغانستان Ÿ قیمت : ندارد Ÿ سال انتشار : 1877

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 16