مجله کودک 399 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 39

... بر روی داربست اولیه ای که تشکیل داده بودیم، شروع به نقاشی سر و اندام های دیگر سک می کنیم. ... در این نمونه حالت چشم را در حیوانات مختلف و ازجمله سگ عصبانی خود می بینید. ... با استفاده از مداد رنگی و با دقت و حوصله نقاشی خود را رنگ آمیزی کنید. Ÿموضوع تمبر: نهضت سواد آموزی Ÿقیمت : 5 ریال Ÿ سال انتشار : 1360 هجری شمسی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 39