مجله کودک 79 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 79 صفحه 11

بر ورق سبز برگ خطّ خدا را بخوان زمزمۀ آفتاب، نغمۀ شیرین آب، نثر دل انگیز خاک شعر هوا را بخوان. «برگ درختان سبز، در نظر هوشیار» آینۀ رازهاست، جلوه روی خداست. «هر ورقش دفتری است معرفت کردگار» *مصرع­های داخل گیومه از سعدی شیرازی است

مجلات دوست کودکانمجله کودک 79صفحه 11