مجله کودک 79 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 79 صفحه 23

توصیۀ ایمنی به کلّیۀ کسانی که قصد عزیمت به اتاق پشتی را دارند (مخصوصاً خواهر) توصیه می­کنیم، به دلیل بدی آب و هوا از وسایل ایمنی استفاده کنند، چون ممکن است پسرک به خاطر لو رفتن محلّ مخفی شدنش توسّط خواهر، آسیبی به او وارد کند. در ضمن، چون در اتاق از داخل چفت شده، بهتر است راه دیگری برای این سفر اکتشافی انتخاب کنید، مثلاًاز پنجرۀ رو به حیاط که آقای پسر یادش رفته آن را قفل کند! حکم پرونده ضرب و شتم پسر همسایه صادر شد امشب آخرین جلسۀ دادگاه پسر خانواده در حالی برگزار شد که مادر با دلسوزی هرچه تمام­تر دست پسرش را گرفته بود واز تاریکی­انباری نجاتش داده بود. رییس­دادگاه هم ظاهراًدلش برای پسرک سوخته بود و چپ چپ نگاهش نمی­کرد. حتّی خواهرش هم تقاضای تخفیف مجازات را داشت که به دلیل ربط نداشتن موضوع به ایشان، با تذکّر رییس دادگاه روبرو شد. نهایتاً حکم پسرک به این شرح صادر شد: آقای پسر باید ظرف 24 ساعت،ضمن مراجعه به گلفروشی (البته از محلّ پول تو جیبی خودش) دسته گل آبرومندی تهیه نماید، به در خانه طوبی خانم برود و رضایت ایشان را جلب کند. ضمناً نامبرده باید زیر این تعهدنامه کتبی را هم امضا کند: اینجانب پسر خانواده،تعهد می­دهم در صورت تکرار جرم، اتاقم را برای همیشه به انباری منتقل کنم و از هم صحبتی موش­ها لذّت ببرم! امضاء اعترافات مهمّ پسر خانواده بالاخره پسر خانواده که از مخفیگاهش خارج شده بود، در دادگاه به جنایات خود! اعتراف کرد. او پذیرفت که صبح، سر راه مدرسه پسر طوبی خانم را حسابی کتک زده، امّا برای این کارش دلایلی داشته که البته رییس دادگاه (آقای پدر) اجازه توضیح بیشتر به او نداده است. فعلاً آقای پسر طبق قرار رییس دادگاه، در انباری زیرزمین خانه به طورموقت دربازداشت به سر می­برد. آخرین خبر رسیده این است که هیچ کس حاضر نشده است وکالت متّهم را بر عهده بگیرد. بنابراین دادگاه ازمادر خواست (اجباراً وبراساس غریزۀ مادری!) وکیل پسرش شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 79صفحه 23