مجله کودک 79 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 79 صفحه 27

که انجام شده. ستودن. نوشتن مطلبی. جلسه­ها وگردهمایی­های عمومی. نام فارسی «تئاتر». کتاب شعر شاعران، نواری که دختران به موهایشان می­بندند. به معنای دستور و امر که در اتومبیل هم پیدا می­شود. شهر زیره. دستمایۀ اولیه، برای کاری استفاه شود. جانوری خزنده شبیه مار، با جثه­ای بسیار بزرگتر، ازرنگها. مجموعۀ کارمندها و دستگاهها و شعبه­های یک اداره، همان تشکیلات است. ورید. شتربان. دعا و ستایش. شرح و تفسیر خبر یاکاری مهربانی و دوستی موجود زنده سفرۀ هفت سین نمونۀ کوچکی ازخانه و عمارت که پیش از شروع کار، از مقوا یا چوب می­سازید. نامی دخترانه که نام یک گل و یک پرنده هم هست. دارایمهارت در کاری. از لبنیاتِ پر مصرف. پول یا کالایی که به عنوان پاسخ سرگرمیهای شماره گذشته، آینۀ شکسته: مورد پنجم دندان درد دایناسور: مورد دوم سگ گرسنه: راه سوم بازی با خطوط: گزینۀ اول، البته خط «ب» به خاطر دو طرف آن که خطوطی رو به بیرون دارد، بلندتر به نظر می­رسد، اما در واقع هر دو خط مساوی هستند و این خطای چشم است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 79صفحه 27