مجله کودک 214 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 214 صفحه 31

دقیقۀ پنجاه و نهم بودیم. حالا باید چکار کنیم؟ آقای ثانیه­شمار گفت: من که فکرم به جایی نمی­رسد. خانم دقیقه شمار صدا زد: آقای ساعت­شمار. لطفاً بیدار شوید اتفاق مهمی افتاده است. آقای ساعت­شمار گفت: من بیدارم. مگر سروصدای شما می­گذارد کسی بخوابد. خانم دقیقه­شمار گفت: حالا که وقت خواب نیست. خبر بدی برایتان دارم. آقای ساعت­شمار با تعجب گفت: چه خبری؟! خانم دقیقه­شمار گفت: آقای ثانیه شمار حالش خوب نیست. او دیگر نمی­تواند حرکت کند. آقای ساعت­شمار گفت: امّا اینکه خیلی بد شد. حالا شما و من هم نمی­توانیم حرکت کنیم. آقای ثانیه­شمار گفت: به نظر شما چکار باید بکنیم؟ آقای ساعت­شمار جواب داد: من نمی­دانم. فردا صبح که آقای صاحب­خانه خواب بماند و سرکارش دیر برسد و بچه­هایش هم از مدرسه جا بمانند، حتماً ما را از خانه بیرون می­اندازد.حالا هم وقت مریض شدن بود؟ برای همۀ ما گرفتاری درست کردی. آقای ساعت­شمار، خانم دقیقه­شمار و آقای ثانیه­شمار تا صبح با یکدیگر بحث کردند امّا به هیچ نتیجه­ای نرسیدند. آقای ثانیه­شمار بیچاره خیلی ناراحت بود. حتی چندبار هم سعی می­کرد حرکت کند ولی موفق نشد. صبح که شد. خانم صاحب­خانه با عجله از خواب بیدار شد و آقای صاحب­خانه را صدا زد. هنوز کمی رقت مانده بود تا همه به موقع به کارهایشان برسند. آقای صاحب­خانه گفت: نمی­دانم چرا امروز ساعت زنگ نزد! خانم صاحب­خانه ساعت را برداشت و با لبخند گفت: یادت باشد وقتی به خانه برمی­گردی یک باتری هم برای ساعت بخری. وقتی آقای صاحب­خانه از سرکار برگشت، یک عدد باتری برای ساعت خریده بود. خانم صاحب­خانه باتری ساعت را عوض کرد و عقربه­های آنرا در جای خودشان قرار داد. آقای ثانیه شمار با خوشحالی شروع کرد به حرکت کردن. او حالا احساس می­کرد که حالش خیلی خیلی بهتر شده است. نام موتور: TL 1000 تعداد سیلندر:4 ظرفیت بنزین: 17 لیتر حداکثر قدرت موتور: 9200 دور در دقیقه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 214صفحه 31