مجله کودک 221 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 221 صفحه 24

طول بال : 23 متر و 85 سانتی متر اسلحه : سه مسلسل 7/12 میلی متری - دو مسلسل 9/7 میلی متری یک اسلحه 20 میلی متری به همراه بمب های داخلی و خارجی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 221صفحه 24