مجله کودک 221 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 221 صفحه 31

تقویم انقلاب اسلامی 6 خرداد 1350 سخنرانی تاریخی امام خمینی، علیه جشن های 2500 ساله شاهنشاهی خوشحال می شد که کمی دورتر روی نرده ، کلاغی به او گفت : - قار! قار! فکر می کنی چی هستی ، هان؟ خرگوش پرنده ؟! کلاغ آنقدر به خرگوش کوچولو خندید که نزدیک بود از روی نرده بیفتد زمین. خرگوش کوچولو به خانه دوید و خود را در آیینه تماشا کرد. با ناراحتی گفت : - من این دم را دوست ندارم. همه مرا مسخره می کنند. او پر را روی طاقچه گذاشت و با خود گفت : - باید دم دیگری پیدا کنم. روز بعد ، خرگوش کوچولو به پارک رفت. آنجا متوجه دختر کوچکی شد که چیز جالبی روی کلاهش گذاشته بود. آن چیز گرد و سفید و نرم بود. درست مثل ... دم خرگوش! خرگوش کوچولو گفت : - دختر کوچولو! چه چیز قشنگی روی کلاهت گذاشته ای؟ دختر کوچولو گفت : - منگوله اس. خرگوش کوچولو آهی کشید و گفت : - آهان. فکر کردم دم خرگوش است. من دنبال دمی هستم که در کودکی از دست دادم. دختر کوچولو گفت : - آخی! دم نداری؟ بیا منگوله من مال تو! خرگوش کوچولو با خوشحالی خندید و گفت : - پس من هم پرم را به تو می دهم تا روی کلاهت بگذاری. سپس با عجله به خانه برگشت و پر را از روی طاقچه برداشت. آنگاه آن را به دختر کوچولو داد و درعوض منگوله را گرفت. بعد با تمام قدرت پرید و پرید تا به خانه رسید و ماجرا را برای مادرش تعریف کرد. مادرش منگوله را به پشت او وصل کرد و خرگوش کوچولو برای همیشه صاحب دم شد. نام هواپیما : ژانکر استوکا کشور سازنده : آلمان موتور : ژانکر جامبو

مجلات دوست کودکانمجله کودک 221صفحه 31