مجله کودک 221 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 221 صفحه 39

اصلا دوست نداره وقتی منو می گیرده و پرت می کنه این طرف و اون طرف! من اینجام ، جرالد! وای! چه جهشی! اجازه بده بهت تبریک بگم! آ-آره! وایسم تا بازم مثل اون دفعه گیرم بیاری و ایده هات رو روی من امتحان کنی...! به نظر شما چه بر سر جرالد می آید؟! تا هفته آینده صبر می کنیم! طول بال : 8 متر و 64 سانتی متر اسلحه : دو اسلحه 20 میلی متری کانن و دو مسلسل 9/7 میلی متری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 221صفحه 39