مجله کودک 370 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 19

عفونی کنند باعث ورم کردن آنها و ایجاد گلودرد، خرخر هنگام خوابیدن، تودماغی حرف زدن، بوی بد دهان و مشکلات دیگر میشوند. قرار است ناهید و رضا به همین زودیها مورد عمل جراحی لوزه قرار بگیرند. این کار بسیار ساده است و خطر ندارد. راستی!خوردن بستنی و آبمیوه خنک بعد از عمل به هر اندازهای که بچهها دوست داشته باشند، هدیهای است که پزشک وعدهاش را به ناهید و رضا داده است. ○ چه اختراعی، کی و توسط چه کسی؟ * قرن یازدهم میلادی قرن یازدهم میلادی بین سال 1000 تا 1037؛ ابوعلی سینا دماسنج را در ایران اختراع کرد. دستگاه تقطیر آب هم در این فاصله زمانی توسط ابوعلی سینا اختراع شد. سال 1000تا 1048؛ ابوریحان بیرونی اسطرلاب (وسیلهای در نجوم) و نقشه به شکل کروی را ابداع کرد. سال 1088؛ چینیها ساعت مکانیکی ساختند. (ادامه دارد) تنبلی و مصرفگرایی به اندازهای است که اگر انسانی بر روی زمین بیفتد...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 19