مجله کودک 370 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 32

بچههای کلاسهای دوم و سوم دبستان میتوانند ماجرای یک فیل خوب و دوستداشتنی را در قصهی «باران شادی» نوشتهی «حمید گروگان» بخوانند و لذت ببرند. این کتاب از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و تاکنون صد و پانزده هزار نسخه از آن در طی چند سال چاپ و منتشر شده است. با هم قسمتی از قصهی دلنشین «باران شادی» را میخوانیم. روباتی که شکل فرمان کشتی است، پس از ورود ایوا شروع به معاینه و اسکن کردن او میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 32