مجله کودک 500 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 500 صفحه 11

Õ چند سالتان است و چند سال است که کار تصویرسازی کتاب کودک میکنید؟ سی و یک سال سن دارم و هجده ساله بودم که اولین کار تصویرسازیام به چاپ رسید، ضمن اینکه در ده سالگی هم تصویرسازی جلد یک کتاب را انجام داده بودم. Õ در ده سالگی؟ در این سن چطور توانستید جلد یک کتاب را تصویرسازی کنید؟ به خاطر علاقهای که به این کارها داشتم به هر حال انجامش دادم، مترجم آن کتاب به دلیل آشناییای که با خانواده من داشت از من خواست تا تصویرسازی کتابش را انجام دهم. من هم که خیلی علاقمند بودم پذیرفتم. وقتی کار انجام شده را تحویل او دادم آن را پسندید و همان هم در نهایت روی جلد کتاب چاپ شد. Õ آن موقع باید دانشآموز کلاس چهارم دبستان بوده باشید، تصویرسازی که یک کودک ده ساله برای جلد یک کتاب انجام دهد هنوز برایم جای سؤال دارد. شاید نتوان گفت که کاری خیلی حرفهای بوده است و شاید خود من هم حالا بتوانم از آن ایرادهایی بگیرم اما در ضمن باید بگویم همین امروز هم وقتی به جلد آن کتاب نگاه میکنم به نظرم اصلاً کار بدی نیست و نسبت به جلد خیلی از کتابهای دیگر میتواند کار خوبی باشد. Õ ده سالگی و تصویرگری جلد یک کتاب، هجده سالگی و چاپ شدن اولین کتاب کودکی که تصویرسازیاش کرده بودید، ما بین ده سالگی و هجده سالگی؟ به اعضای خانواده عقرب ماهیها، نامهای دیگری هم دادهاند مانند «آتش ماهی، بوقلمون ماهی، ماهی ریشدار» و...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 500صفحه 11