مجله نوجوان 25 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 25 صفحه 22

سوژه طلایی مخ بزرگترین قسمت مغز است. همان جا که خیلی وقتا فکری می کنیم معیوب است. مخ از دو نیمکره ساخته شده و چین خوردگیهای عمیقی دارد و هر نیمکره در یک طرف سر قرار گرفته است. مغز بر همه فعالیتهای آگاهانه ذهنی انسان نظارت می کند. مخچه بچه مخ - مخ کوچک؟ نه بابا! بی خیال ، مخچه یکی از اعضای سلسله عصبی است که در پشت جمجمه قرار دارد و مغز روی آن را پوشانده است. مخچه فعالیت ماهیچه را هماهنگ می کند و به وسیله این بخش از مغز است که انسان عادتهایی را کسب می کند و مهارتهایش را پرورش می دهد. بصل النخاع چیست؟ قسمت کوچکی از مغز که در بالای نخاع قرار دارد و به حرکات ماهیچه های غیرارادی نظارت می کند.این قسمت کوچک بصل النخاع نام دارد. طول آن در حدود 30 سانتیمتر و درواقع کلفت تر از نخاع است. بصل النخاع بر کار ضربان قلب ، شمارش تنفسی ، حرکات معده و روده ها ، حرکات مری هنگام بلع غذا و فعالیتهای حیاتی دیگر بدن نظارت می کند. نخاع چیست؟ نخاع از بصل النخاع رو به پایین امتداد می یابد و از میان مهره های استخوان ستون فقرات می گذرد. نخاع به شکل لوله است ، سطح خارجی آن را یاخته های پوششی پوشانده اند و در درون آن رگهای خونی پراکنده اند و در وسط آن تارهای عصبی به شکل H قرار گرفته اند. طول نخاع چهارپنجم طول ستون مهره هاست و در مردان اندکی درازتر از زنان است و بطور متوسط 42 سانتیمتر طول دارد و وزن آن از نخاع منشعب شده که از قسمت تحتانی جمجمه می گذرند و وارد مغز می شوند 31 جفت عصب دیگر در تمام طول نخاع از آن به تمام اعضای بدن کشیده می شوند و در این اعضا همچنان شاخه می شوند تا به آن اندازه که کوچکترین شاخه را با چشم غیرمسلح نمی توان دید. مکانیسم بدن در پشت عنبیه چشم ، عدسی دایره شکل شفافی است که از بافتی محکم ساخته شده است ، ماهیچه هایی که به لبه این عدسی متصل شده اند می توانند آن را برای اشیای دور و نزدیک میزان کنند. شعاع نوری که از این عدسی گذر می کند ، وارونه شده از سوی راست به چپ و به حالت معکوس در می آید پس از گذشتن از عدسی ، نور از حفره بزرگ کروی که بخش عمده چشم را می سازد عبور می کند سطح درونی این حفره را لایه ای پوشانده است که شبکیه نام دارد و اعصاب ویژه ای که در برابر نور حساس اند در این لایه پراکنده اند این شاخه های عصبی به عصب بینایی که به مغز می روند متصل شده اند نوری که از یک جسم منعکس می شود وارد چشم می شود ،عدسی آن را میزان می کند و تصویر معکوس آن بر شبکیه می افتد و از طریق حواس انسان انسان به وسیله حواس گوناگون از جهان پیرامون خودش آگاهی می یابد ، قرنها بود که انسان خود را صاحب حسهای بینایی ، لامسه ، بویایی ، شنوایی و چشایی می دانستند. برخی از دانشمندان معتقدند حسهای گرما ، سرما ، فشار و درد را هم باید به این حواسش افزود. احساس طی چند مرحله جریان کاملی را سپری می کند. اول اینکه محرکی برروی عصب یکی از اعضای حواس اثر می کند و این تحریک عصبی از عضو به سوی مغز می رود. در مغز این تحریک به عنوان احساسی خاص تفسیر می شود و آن حس را درک می کنیم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 25صفحه 22