مجله نوجوان 25 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 25 صفحه 33

آدمی آهنی که صبح ها به جای شما ورزش خواهدکرد و شما همچنان در خواب ناز خواهید بود! ماشین دروغ سنج که در فاصله زمانی کوتاه طرف مقابل را راستگو خواهد کرد. فقط خودتان هم بالای سر دستگاه باشید. در موقع ترافیک راه گشا خواهد بود. این ماشین شما را در پیاده روی های طولانی و همچنین مسابقات دو میدانی کمک خواهد کرد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 25صفحه 33