مجله نوجوان 28 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 28 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم نوجوانان دوست صاحب امتیاز : موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) مدیر مسئول : مهدی ارگانی سردبیران : افشین اعلاء ، محسن وطنی دبیر تحریریه : زهراسادات موسوی محسنی مدیر هنری : حامد قاموس مقدم صفحه آرایی : سودابه زمردی فرد سرویس عکس : لیلا بیگلری - سارا قاموس مقدم گروه هنری : شروان شعاعی ، بهار ماه پی ، شهاب شفیعی مقدم مدیراجرایی : اشکان قمیشی حروفچینی : سپیده اسلامی نشانی : تهران - خیابان انقلاب - خیابان فخررازی - نرسیده خیابان روانمهر - بن بست ذکاء - دفتر مجله دوست نوجوانان تلفکس : 6965096 نشانی پست الکترونیک : doost_nojavan@hotmail.com لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج توزیع : فرخ فیاض امورمشترکین : محمدرضا اصغری فکس : 6712211 تلفن : 6706833 3 فقط به خاطر این پنج نفر سرمقاله 4 عکس ها داستان 6 یک مشت سوال و جواب سرکاری! طنز 7 روبروسی با عنکبوتها 8 با کمی شرح اضافه طنز 10 یاد دوست 12 تا ستاره داستان دنباله دار 14 نوایر الحکایات 15 سوژه طلایی 23 شعر 24 مرگ سیاوش قصه های کهن 26 مکانیزمهای دفاعی در روانشناسی پزشکی 27 آیا می دانید که؟ !؟ 28 طراحی حروف هنر 29 بفرما! غذا حاضر است 30 ساعی سبز پوش شد ورزشی 32 تجربه انیمیشن 33 سرگرمی 34 دو نفر همراه آسمانی ها

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 28صفحه 2