مجله نوجوان 28 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 28 صفحه 7

روبوسی با عنکبوتها آرزو رضوی عنکبوتها از جمله حشراتی هستند که فراوانی زیادی دارند و کمتر جایی در جهان وجود دارد که نشانی از این حشرات نباشد. عنکبوتها زیستگاههای متنوعی دارند و آنها را در جنگلها ، باتلاقها ، دشتها ، غارهای زیرزمینی و سقف خانه ها و سطح دریاها می توان یافت. عنکبوت حشره مقبولی نیست و آدمهای زیادی از عنکبوت می ترسند چون فکر می کنند ممکن است سمی باشند. جهت اطلاع و ترساندن بیشتر این دوستان عرض می کنیم که به جز دو گونه عنکبوت ، بقیه عنکبوتها ، ، همگی بدون استثناء سمی تشریف دارند! اما نگران نباشید. با وجودیکه اغلب عنکبوتها دارای غده های زهری اند اما به این راحتی از زهر خود استفاده نمی کنند ، مثلا عنکبوتهایی که برای شکار طعمه تار می تنند از زهرآگین بودن خود استفاده نمی کنند برعکس عنکبوتهای که از کمینگاه برشکار یورش می برند و با دست و چنگال آن را به اسارت می گیرند همان اول به طعمه بیچاره زهر تزریق می کنند. این عنکبوتها در لابه لای گل و گیاه پنهان می شوند وسپس حشره ای را به اسارت غافگلیر می کنند و اندامش را میان نیشهای خود می فشارند سپس با به کار بردن سم او را می کشند و نوش جان می کنند. همه عنکبوتها در هنگام شکار از نیش سمی خود کمک می گیرند یعنی موقعی که در محاصره قرا بگیرند و هیچ راه دیگری نداشته باشند. نیش عنکبوتهای اندکی به بشر موثر است یکی از این عنکبوتها گیوه سیاه نام دارد. جثه این عنکبوت حدود 12 میلی متر است و به شکل ساعت شنی نقش بسته است و اگر ایشان جنابعالی را بگزند درد شدیدی می کشید ، بیمار می شوید و ممکن است بمیرید! در عوض رتیلها که اسمشان خیلی بد در رفته تا به حال نتوانسته اند کسی را بکشند. یکی دیگر از انواع عنکبوتها ، عنکبوت موز دارد. این عنکبوت ، عنکبوت خرچنگی درشتی است که همراه با خوشه های موز از مناطق گرمسیر به سرزمینهای معتدل راه می یابد. در اثر گزش این عنکبوتها محل گزیدن به شدت ورم می کند و تا چند روزی دردناک باقی می ماند. بیشتر عنکبوتها آسیب و خطری برای انسان ندارند و نهایت آزاردهندگی آنها در حد زنبور است. حتی بسیاری از عنکبوتها را می توانید در دستتان بگیرید و نوازش کنید. درواقع اگر مطمئن شدید با عنکبوت سایه یا رتیل طرف نیستید می توانید با عنکبوتتان روبوسی هم بکنید. یکی از نکات مهم درباره عنکبوتها توانایی ریسندگی آنهاست.. عنکبوت در داخل شکمش بوسیله غده های ویژه ای ابریشم تولید می کند و سپس آن را از سوراخهای بسیار زیر اندامهای ریسنده اش با فشار بیرون می دهد. این ابریشم از اول به صورت مایع است و لی در مجاورت هوا سفت می شود. عنکبوتها ابریشمهای مختلفی با رنگهای مختلف می سازند و بافت آنها هم تنوع دارد. خورده تاریخ شاعر هفت پاره در روزگاران قدیم رسم بر آن بوده که در سفرهای جنگی ، شاعران را برای ایجاد روحیه و جنگاوری بیشتر همراه سپاه می بردند. آورده اند که در جنگ سلطان سنجر سلجوقی و آتسز خوارزمشاه وقتی قلعه هزار اسب را سپاهیان سلجوقی محاصره کردند. انوری شاعر دربار سنجر این رباعی را گفت و آنرا در قلعه انداختند: ای شاه ، همه ملک جهان حسب تو راست وز دولت و اقبال جهان کسب تو راست امروز به یک حمله هزار اسب بگیر فردا خوارزم و هزار اسب تو راست رشید و طواط ، شاعر ملازم خوارزمشاهیان در جواب این بیت را گفت و آن را به میان سپاه سلجوقیان انداختند : گر خصم تو ای شاه بود رستم گُرد یک خر ز هزار اسب نتواند برد سنجر به شدت خشمگین شد و قسم خورد اگر وطواط را بگیرد او را هفت پاره کند. حبیب بابایی نوجوانان دوست

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 28صفحه 7