مجله نوجوان 28 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 28 صفحه 20

سوژه طلایی از دندان نهنگ تا اولین پول استفاده از اشکال اولیه پول در جهان سوم و شمال آمریکا سابقه دارتر است و اسناد و مدارک بیشتری مبنی بر استفاده از پول در این مناطق نسبت به اروپا وجود دارد و مطالعه آن ، نور تازه ای به ریشه های احتمالی پول مدرن تابانده است. در کنار چیزهایی که به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفت ، استفاده از مهره در شمال آمریکا ، سنگ های صفحه ای شکل در YAP ، صدف های کاوری در آفریقا و آسیا ، رمه های گاو ، مانیل ها و دندان های نهنگ از همه رایج تر بود. مانیل ها ، اشیای فلزی تزیینی بودند که به عنوان زیورآلات در غرب آفریقا مورد استفاده قرار می گرفتند و تا سال 1949 به عنوان پول ، مورد مصرف داشتند. آنها یک شکل تجملی از آرایش و تزیین بودند که ارزش آنها در نقشی که ایفا می کردند نهفته بود. استفاده از مهره به عنوان پول در شمال آمریکا بدون شک به علت استفاده از آن در تزیین و آرایش مثل گردنبند و دستبند بود. فلزات باارز ش نیزمصارف تزیینی بسیاری در سرتاسر تاریخ داشتند و می توان همین موضوع را دلیل استفاده از آنها به عنوان پول در بسیاری از جوامع و تمدن های باستان دانست. در جامعه فیجیان هدایای دندان نهنگ ، بخش مهمی از مراسم های خاص بود (والبته در موارد خاص هنوز هم هست). یکی از مصارف آنها پول عروسی بود که معنای سمبلیکی مشابه به حلقه نامزدی در جوامع غرب را داشت. دندان های نهنگ Tambua (گرفته شده از کلمه Taboo به معنای تحریم شده) بودند که اهمیت مذهبی داشته و تا اواسط دهه 1960 به عنوان پول مصرف داشته. مراسم Potlach (یک جشن آیینی در میان بومی های آمریکا در خلیج شمال غرب اقیانوس آرام که در آن میزبان هدایایی را براساس موقعیت میهمانان بین آنها توزیع می کند) یک شکل از معامله است که عملکردهای اجتماعی و آیینی بسیاری دارد که دست کم به مهمی عملکردهای اقتصادی آن دوره بوده است. درنتیجه زمانی که این جشن آیینی در کانادا غیرقانونی اعلام شد (با قانونی که بعدا لغو شد) ، برخی از قدرتمندترین انگیزه ها برداشته شد. این شکل از معامله فقط مختص شمال آمریکا نبود. گلین دیویس اشاره می کند که مشهورترین نمونه تعویض هدیه اقتصادی برخورد و رویایی سولومون ها و ملکه شبا در 950 سال قبل از میلاد بود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 28صفحه 20