مجله نوجوان 40 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 40 صفحه 24

زنبورهای کارگر از سه نوع زنبوری که در یک کندو وجود دارند زنبورهای کارگر خیلی بیشترند این نوع زنبورها برای جمع آوری شیره و گرده گل به پرواز در می آیند این زنبورها از نظر ساختمان طبیعی ماده هستند ولی قادر به گذاشتن تخم نیستند مگر در شرایط غیرعادی. کار این زنبورها نگهداری از تخم ها و لاروهای داخل کندو است شانه های عسل را در کندو می سازند از کندو در مقابل مهاجمین خارجی حفاظت می کنند و نیز جمع آوری گرده گل و شیره گل از انواع بسیاری از گلهای مختلف وظیفه انهاست عمر زنبورهای کارگر معمولا خیلی کم است آنها فقط 4 تا 5 هفته در اوج تابستان یعنی زمانی که بیشتر از همیشه پرواز می کنند فرصت زندگی دارند زنبورهای کارگر کوچکترین جثه را دارند. زنبور ملکه در هر کندو فقط یک زنبور ملکه وجود دارد مگر در شرایط غیرعادی که ممکن است بیشتر از یکی دو کندو وجود داشته باشد ملکه از سایر زنبورها بزرگتر است و در قسمت شکم بلندتر از زنبورهای دیگر است بالهای ملکه تقریبا کوتاه به نظر می آیند قسمت سینه زنبور ملکه پهن تر از سینه کارگرها است و پاهایش رنگ روشن تری دارد. ملکه روی هم رفته روشن تر و درخشانتر از سایر زنبورهاست و در میان زنبورهای دیگر آرام و باوقار حرکت می کند عمر زنبور ملکه حدود سه سال است زنبور ملکه تنها زنبوری است که می تواند تخم گذاری کند و این تخمها هستند که بعدا تولید زنبورهای کارگر و یا زنبورهای ملکه بیشتری می کنند در حقیقت این تنها کاری است که ملکه زنبور دارد تغذیه زنبور ملکه مخصوص است این غذا در غدد سر زنبورهای کارگر وجود دارد و استفاده از این غذا به زنبور ملکه کمک می کند تا بتواند در حدود 2000 تخم در روز بگذارد. تراژدی زنبورهای نر ساختمان بدن زنبورهای نر درشت است و روی بدنشان موهای زیادی وجود دارد این زنبورها اغلب دارای حرکت بسیار آهسته هستند و به همین جهت تنبل به نظر می آیند صدار ورور خفیف و مداوم آنها ضعیف و خواب آلوده به نظر می آید زنبورهای نر قادر نیستند خودشان برای جمع آوری شیره گل از کندو خارج شوند بلکه کلیه غذای خود را از زنبورهای کارگر می گیرند و یا گاهی اوقات مستقیما از داخل سلولهای پر از عسل بر می دارند در اواخر تابستان زنبورهای نر به وسیله زنبورهای کارگر از کندو بیرون انداخته می شوند تا از گرسنگی و سرما بمیرند زیرا از آنجاییکه زیاد می خورند اگر به آنها اجازه داده شود که زمستان را در کندو بگذرانند بار سنگینی بر ذخیره غذایی زمستان خواهند بود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 40صفحه 24