مجله نوجوان 40 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 40 صفحه 33

افقی: 1-واحد اندازه گیری کار-دب 2-یافت نمی شود 3-پایتخت فراری-گزنده خطرناک-واحد سطح 4-میوه خوش بو-خیال 5-ننر و بچه ننه-جوهره مرد 6-اهلی-نوعی پارچه 7-رودخانه اروپایی 8-یکی از رشته های علمی 9-کاه به هم ریخته-تولد دیگر عمودی: 1-رود مرزی-لباس 2-یکی از شهرهای ایتالیا 3-درخت زبان گنجشک-جغد-قسمت متحرک صورت 4-شیشه آزمایشگاهی- شش 5-گل خوش بو-موجب خنده 6-هم نشین گل-نوعی کشت است 7-پروردگار-پستاندار دریایی-آب پاکی 8-شیطان 9-غذای تزریقی-تلاش و کوشش پاسخ جدول شماره 39 فرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان و حومه! بهای اشتراک تا پایان سال 1384-هر ماه 4 شماره-هر شماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نثر آثار امام (ره) واریز کنید (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانک به نشانی تهران-خیابان انقلاب-چهار راه حافظ-پلاک 962- امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست خاورمیانه (کشورهای همجوار)10000ریال اروپا، افریقا،ژاپن 11000 ریال امریکا،کانادا،استرالیا 12500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایید. هر ماه به قید قرعه به یکی از مشترکین نیم سکه بهار آزادی اهدا می شود. نام نام خانوادگی تاریخ تولد تحصیلات نشانی کد پستی تلفن شروع اشتراک از شماره تا شماره امضاء آسمانی ها

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 40صفحه 33