مجله نوجوان 70 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 70 صفحه 8

سبد خ . لرستانی فیل حیوان خانگی نیست فیل بزرگ ترین جانوری است که در خشکی زندگی می کند ، با این حال خیلی آرام و ملایم است و کاری به کار حیوانات دیگر ندارد . در مواقع خطر هم بیشتر ترجیح می دهد فرار کند و آن جثۀ بزرگش را از محدودۀ خطر دور کند و البته تمام درختهایی را که در مسیر دویدنش قرار دارند ، بی اختیار از ریشه می کند . یک فیل بالغ در جنگلی پر از حیوانات وحشی و درنده به راحتی و بی دغدغه زندگی می کند . او برای حفظ جانش فقط باید از رویایی با انسانها اجتناب کند . بزرگ ترین دشمن فیل ها ، ما انسان ها هستیم . هزاران سال قبل ، زمین پر از فیل بود . یعنی هیچ سرزمینی وجود نداشت که فیل نداشته باشد . ولی حالا فقط در آفریقا و بخش هایی از آسیا موفق به دیدن فیل وحشی می شوید . فیل هایی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 70صفحه 8