مجله نوجوان 73 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 73 صفحه 14

طنز آمنه سلطانی از پزشکان خانگی استفاده کنید ! در جامعة ما افراد بدون استثناء دانشمندند . منظور اینکه همة همشهری های ما در رشتة مهم و جهانی علوم پزشکی تخصّص دارند که در زندگی روزمره شان از آن استفاده های زیادی می بردند و معلومات خود را به طور گسترده در سطح جامعه پیاده می کنند و این در صورتی است که در کشورهای دیگر ، مردم سالهای متمادی این درس را می خوانند که تازه می شوند شبیه یکی از ما همشهریها . بیایید فرض کنیم که شما سرتان درد می کند ؛ این مسئله را با دوستتان در میان بگذارید (در اینجا می توانید از مادر دوستان ، همسایه ها ، آشنایان و فامیل و . . . نیز استفاده کنید . ) ای شان با سرعتی فوق سرعت رایانه نسخه ای را بدون کثیف کردن و اسراف کاغذ و بدون استفاده از مهر به دلیل صرفه جویی در جوهر و استامپ و مخارج اضافه ، شفاهاً به حضور شما عرض می نمایند . تبصره : 1 - دختر خانم های محترم می توانند راجع به پوست صورت شان از جامعة پزشکان یا همان اطرافیان سابق ، بهره مند گردند . 2 - دلیل نسخه ننوشتن این پزشکان محترم (همسایه ها - همشهریان و آشنایان و . . . سابق) خدایی نکرده به خاطر این نیست که داروخانه ها به کاغذهای آن ها اهمیتی نمی دهند . آن ها نمی خواهند خراب و کج و کوله بنویسند و این طور بار بیایند و از آنجایی که داروخانه چی ها به خط آن ها عادت ندارند ، ترجیح داده اند که اصلاً نسخه ننویسند . دلیل دیگرش هم همان صرفه جویی بود که در بالا ذکر شد (مراجعه شود به کمی بالاتر . ) فوائد استفاده از پزشکان خانگی 1 - شما ملزم به پرداخت هزینة ایاب و ذهاب ، حق ویزیت و اتلاف انرژی نمی باشید . 2 - پزشکان و کادر پزشکی به صورت شبانه روزی (بصورت گسترده ، نیمه گسسته ، پیوسته ، نیمه پیوسته) در خدمت شما هستند . در هر جایی که اراده کنید یکی از آن ها در دسترس شماست . کافی است دستتان را دراز کنید تا دستان درمانگر یک پزشک مجرّب که همسن و سال خودش سابقه دارد در دستان شما قرار بگیرد . 3 - هرگز در گلو و شکمتان اجناسی مثل باند ، قیچی ، سوزن و . . . جا نمی ماند . 4 - خبرنگارهای زیادی کتک نمی خورند و به جان شما دعا می کنند . با آرزوی سلامتی شما پزشک محله فرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان و حومه ! بهای اشتراک تا پایان سال 1385 - هر ماه 4 ÔãÇÑå - åÑ ÔãÇÑå 2750 ÑíÇá مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 ÈÇäß ÕÇÏÑÇÊ ãíÏÇä ÇäÞáÇÈ ßÏ 76 äÇã به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (Ñå) æÇÑíÒ ßäíÏ نام خانوادگی (ÞÇÈá ÑÏÇÎÊ ÏÑ ßáíå ÔÚÈ ÈÇäß ÕÇÏÑÇÊ ÏÑ ÓÑÇÓÑ ßÔæÑ) تاریخ تولد فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تحصیلات تهران ، خیابان انقلاب ، چهار راه حافظ ، پلاک 962 ÇãæÑ ãÔÊÑßÇä ãÌáå ÏæÓÊ ÇÑÓÇá ÝÑãÇííÏ . قابل توجه متقاضیان خارج از کشور äÔÇäí بهای یک شماره هفتگی دوست ßρÓÊí خاورمیانه (ßÔæÑ åÇí åãÌæÇÑ) 10000 ÑíÇá اروپا ، افریقا ، ژاپن 11000 ÑíÇá ÊáÝä امریکا ، کانادا ، استرالیا 12500 ÑíÇá ÔÑæÚ ÇÔÊÑÇß ÇÒ ÔãÇÑå ÊÇ ÔãÇÑå بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند ، می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند . مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 ÞÇÈá ÑÏÇÎÊ ÏÑ ßáíå ÔÚÈ ÈÇäß ãáí ÏÑ ÇíÑÇä æÇÑíÒ ßääÏ . آدرس: ÇÕÝåÇä - ÎíÇÈÇä ÔíÎ ÈåÇíí - ãÞÇÈá ÈíãÇÑÓÊÇä ãåѐÇن - äãÇíäÏí Ç æ äÔÑ ÚÑæÌ - ÊáÝä 03112364577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوانان هر ماه به قید قرعه به یکی از مشترکین نیم سکه بهار آزادی اهدا می شود .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 73صفحه 14