مجله نوجوان 73 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 73 صفحه 19

برای اولین بار 1832 - نی یِپس اولین عکس دنیا را می گیرد ولی عکسش به درد خودش می خورد . 1835 - تالبوت با استفاده از تصاویر کاغذی منفی خود ، تصویری مثبت چاپ می کند . 1839 - داگر اعلام کرد که موفق به گرفتن عکس و ثابت کردن تصویر روی صفحة مسی شده است . 1839 - سه هفته بعد از آقای داگر ، تالبوت روش عکاسی منفی و مثبتش را رو کرد ولی او دیر رسیده بود . آقای داگر مخترع عکاسی اعلام شد . 1843 - عکاسی وارد ایران می شود . آقای پائولوف یاژول ریشار اولین عکس را می گیرد ، یکی تکلیف ما را روشن کند ! 1847 - استفاده از شیشه برای تصویر منفی (نگاتیو) ، این کار کیفیت را بالا برد . 1880 - اولین دوربین کوچک که می شد آن را در دست گرفت و احتیاجی به سه پایه نداشت ساخته شد . با این اختراع بار سنگینی از دوش عکاس ها برداشته شد . 1885 - اولین فلیم حلقه ای ساخته شد . در این حلقه تعدادی فیلم به شکل نوار جا گرفته بود . تا قبل از آن عکاسان باید جان شان در می آمد و برای هر عکس یک فیلم داخل دوربین می گذاشتند . 1889 - اولین فیلم به شکل فیلم های امروزی که در آن ها مواد حساس به نور را روی نواری پلاستیکی از جنس سلولوئید می مالند به بازار آمد . 1861 - کلارک ماکسول اولین عکس رنگی را می گیرد . 1907 - برادرهای لومیر اولین فیلم های رنگی را به بازار آوردند . 1935 - اولین فیلم رنگی امروزی به اسم کداکروم به بازار آمد . به خاطر یک شرط بندی آیا می دانید یکی از اختراع ها و تلاش های عکاسی به خاطر شرط بندی بود ؟ در سال 1872 لیلندا استفورد فرماندار کالیفرنیا که مردی میلیون دلاری و سازندة راه آهن های بین قاره ای بود طی شرط بندی ادعا کرد که اسب موقع تاخت از زمین جدا می شود و برای لحظه ای در هوا می ماند . او برای بردن 5000 دلاری که شرط بسته بود از آقای اوولرد مایبریج خواست که از اسب مسابقه اش « اکسیدنت » که رکورد جهانی سرعت را شکسته بود عکس بگیرد . آقای مایبریج هم دست به کار شد و 12 دوربین در مسیر حرکت اسب چید . هر کدام از دوربین ها با ریسمانی که توی مسیر حرکت اسب بود به کار می افتاد فکر می کنید نتیجه چه بود ؟ بله حق با آقای استنفورد بود . وی شرط را برد و شاید این اولین عکس هایی بود که در کنار هم یک تصویر متحرک را پدید می آورد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 73صفحه 19