مجله نوجوان 73 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 73 صفحه 28

حیوانات بر اساس کتاب : Build the wild نوشتة : ایگور آکیموشکین Igor Akimushkin ترجمه : فریبا بدری زاده مهندسان حیات وحش آیا می دانید که بین پرندگان و حیوانات معماران زبردست و باهوشی یافت می شود که ساختمان های شان به طور شگفت انگیزی ، با سلیقه و مهارت درست شده و گاهی اوقات خیلی بزرگ و بسیار پیچیده است ؟ پرنده ای که می دوزد این پرندة شگفت آور در هندوستان زندگی می کند . او برای ساختن لانه ، لبه های دو برگ را با یک سوزن و نخ به یکدیگر می دوزد . سوزن این پرنده ، منقار باریکش و نخی که استفاده می کند از گیاهان کرکی است . خیاط کوچولو سوراخی را در برگ با ضربة منقارش ایجاد می کند و تمام مدت این کار را ادامه می دهد و تا پایین پیش می رود . سپس برگ دوم را سوراخ می کند و تمام مدت نخ ها را پیش می برد . گاهی اوقات با حدوداً 10 بخیه دو برگ را محکم به یکدیگر می دوزد تا یک گهواره بسازد . داخل این گهوارة سبز یک آشیانة نرم از کرک و حصیرهای مویی می بافد . خیاط پرنده در باغ های میوه و در سرزمین های نزدیک به جاهای پر جمعیت زندگی می کند . او گاهی آشیانه اش را روی ایوان خانه ها قرار می دهد و از برگ های گیاهان خانه ، برای دوختن آشیانه اش استفاده می کند . پرنده ای که آجر می چیند این پرنده در سرزمین ها و دشت های آفریقای جنوبی زندگی می کند . این پرنده ، چهچهه های خوش آهنگ و ساده ای می زند و نر و ماده با هم می خوانند . چهچهه زدن های زنگ مانند شان در تمام سال شنیده می شود . آنها به مدت چند هفته ای که پر می ریزند و پوست اندازی می کنند ، آشیانه های فوق العاده شان را می سازند . این پرنده ها آشیانه های شان را از زمین مرطوب و خاک رس ، به اضافة تعدادی از ساقه های گیاه و مقداری کود گاو می سازند . آنها فقط اینها را با هم مخلوط نمی کنند ، آن ها آجرهای کوچکی می سازند که هر کدام 3 تا 5 گرم وزن دارند . آن ها از آجرها برای کار گذاشتن پایة خانة شان استفاده می کنند و دیوارهای گرد شده ای می سازند که روی آن ها یک سقف است و تمام اینها را روی پرچین پاسگاه ها ، روی شاخه های درختان ، روی سقف های خانه و گاه روی زمین می سازند . وزن یک آشیانه از این نوع ، 4 تا 7 کیلوگرم است و 1500 تا 2500 آجر نیز لازم دارد . برای ساختن آشیانه 10 تا 16 روز زمان لازم است . هر جفت از پرنده ها در یک زمان 4 آشیانه می سازند . آن ها پرندگان سخت کوشی هستند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 73صفحه 28