مجله نوجوان 73 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 73 صفحه 31

سبد ترجمه: محسن رخش خورشید رکورد شکن ها بالا بلند اسمش « هاروی » است و قد بلندترین سگ زندة دنیا است . وقتی روی چهار دست و پایش باشد ، ارتفاع شانه اش 120 سانتی متر است ، یعنی تقریباً شانه اش به دستگیرة در می رسد . وقتی روی دو پایش بایستد ، از هر آدمی بلندتر است . در دانمارک زندگی می کند و دیوانة خوردن و خوابیدن است ، صاحبش هفته ای صد دلار را صرف سیر کردن شکم این غول بی شاخ و دم می کند . آخر او یک سگ استثنایی است و اسمش در کتاب رکوردها ثبت شده ! دور دنیا در 19 روز بعضی از آدم ها آرزوهای عجیب و غریبی در سر دارند و برای رسیدن به این آرزوهای شان دست به کارهایی می زنند که به اندازة همان آرزوها عجیب و غریب است ! و بدون اینکه خود شان خواسته باشند یا حتی فکرش را کرده باشند ، رکورد می شکنند ! « برایان جونز » انگلیسی و دکتر « برتراند پیکارد » ، سوئیسی از قبیل همین آدم ها هستند . آن ها سال ها پیش تصمیم گرفتند کرة زمین را با یک بالن طی کنند و بعد از مدت ها بحث و مطالعه در سال 1999 این کار را انجام دادند . بالن آن ها « بریتلینگ اوربیتر 3 » نام داشت و در اول مارس 1999 از خاک مصر به آسمان بلند شد و بعد از 19 روز و 21 ساعت و 48 دقیقه به نقطة پروازش برگشت و یک رکورد جدید شکست . آنها پیش از این دو بار در سال های 97 و 98 با بالن های بریتلنگ اوربیتر 1 و 2 از زمین بلند شده بودند ، اما هر بار به دلیلی موفق نشدند سفر شان را به پایان برسانند . نگاه دقیق ! این خانم از چیزی تعجب زده نشده ، بلکه دارد یک رکورد جدید می شکند ! او می تواند تخم چشمش را به اندازه 2/1 سانتی متر از کاسه چشم بیرون بیاورد و اطرافش را نگاه کند . اسمش « کیم گورمن » است و به گفتة خودش اوایل هر وقت خمیازه می کشیده حس می کرده چشمش دارد از حدقه در می آید . بعد از مدتی تمرین متوجه شده که می تواند در بقیة مواقع هم این کار را بکند . اسم او به همراه همین تصویری که می بینید در کتاب رکوردها ثبت شده است . وقتی از او می پرسیدند که آیا این حرکت به چشمش صدمه نمی زند به سادگی جواب داد : اگر صدمه می زد هرگز این کار را نمی کردم ! نباید پایین را نگاه کند ! نباید پایین را نگاه کند ! البته اگر نگاه کند هم چیزی نمی بیند ، چون چشمهایش بسته است . اگر هم باز بود هم چیزی نمی دید ، چون آنقدر با زمین فاصله دارد که همه چیز به اندازة یک نقطه در آمده اند « جی کوچران » زمانیکه 14 سالش بود در سیرک کار می کرد و همانجا بند بازی را یاد گرفت ، به مرور مهارتش را افزایش داد و اکنون به مرحله ای رسیده که می تواند رکوردهای عجیب و غریبی از خودش به جا بگذارد . او با چشمان بسته یک بند 1800 متری را که بین دو ساختمان 30 طبقه در « لاس وگاس » بسته شده بود ، طی کرد و خم به ابرو نیاورد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 73صفحه 31