مجله نوجوان 80 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 80 صفحه 4

مهدی آذریزدی مرد نخستین علی علیه السلام دارای فضایلی است که به او منحصر است . او تنها کسی است که در خانه کعبه به دنیا آمد . غیر از فرزندان پیغمبر ، علی تنها کودکی بود که از خردسالی از نگهداری و تربیت مستقیم حضرت محمد صلی الله و علیه و آله و خدیجه سلام الله علیها بهره مند بود . بعد از بعثت پیغمبر ، علی نخستین مردی بود که دین اسلام را پذیرفت و با پیغمبر نماز خواند . همچنین نخستین کسی بود که در دعوت آشکار پیغمبر بر پا ایستاد و با تمام توان و نیروی خود ، از اسلام حمایت کرد . بعد در سال هجرت تنها کسی بود که در شبی سهمگین جانش را بر دست گرفت و در بستر پیغمبر آرمید . حضرت رسول صلی الله علیه و آله در 25 سالگی با حضرت خدیجه ازدواج کرده بود . پنج سال بعد ، علی چهارمین پسر ابوطالب ، عموی پیغمبر ، به دنیا آمد . ابوطالب بعد از عبدالمطلب رئیس طایفه بنی هاشم به حساب می آمد و جلال و هیبت او در مکه همانند نداشت اما ابوطالب ثروتمند نبود و چون بزرگ قوم عیالوار هم بود ، خرج زیادی داشت و حضرت محمد صلی الله علیه و آله که خود سالها در خانه ابوطالب به سر برده بود ، این را به درستی می دانست . یک روز پیغمبر عموی دیگرش عباس را که دارای ثروت و اعتبار کافی بود ، دید و به او گفت : " عمو جان! برادرت ابوطالب عیالوار است و در این سال های سختی به زحمت آبروی خود را نگاه می دارد . بیا تا برویم و هر کدام یکی از فرزندانمان او را برداریم و نگاه داریم!" عباس قبول کرد و رفتند و با زبان خوب سخن گفتند و عباس ، جعفر را و محمد ، علی را به خانه بردند . علی در این زمان پنج ساله بود و کوچک ترین اولاد ابوطالب بود و از آن پس در تمام لحظه ها همراه و همگام رسول خدا بود . روزی در آغاز بعثت ، علی به خانه آمد و دید پیغمبر و خدیجه نماز می خوانند و همین که نزول وحی را شنید ، اسلام را قبول کرد و همان جا با پیغمبر نماز گذاشت و نخستین مرد اسلام شد . دعوت پیغمبر تا دو سال ، آهسته ، تدریجی و مخصوص نزدیکان بود و بعد از آن پیغمبر مأمور دعوت قریش به اسلام شد . آن روز پیغمبر همه فرزندان عبدالمطلب را که گروهی بزرگ بودند ، به خانه دعوت کرد و پس از پذیرایی با خوراکی که خود آماده کرده بود ، با نام خدا شروع کرد و فرمود : " به خدا قسم من برانگیخته خدا هستم و فرستاده او بر شما و مأمورم که شما را به دین خدا و راه راست دعوت کنم . پس بدانید که همانطور که می خوابید و از خواب بیدار می شوید ، همان طور از قبر برانگیخته می شوید و از شما درباره هر کاری حساب می گیرند و برای هر خوبی پاداشی و برای هر بدی کیفری می دهند . ای فرزندان عبدالمطلب! شما می دانید که هرگز در میان شما دروغ نگفته ام و بدانید که بهتر از آنچه من برای شما آورده ام ، هیچ کس نیاورده است . امروز شما را به دو کلمه دعوت می کنم که رستگاری شما در آن است . اول ، اقرار به یگانگی خدا و دوم ، اقرار به رسالت من . پس هر کس نخستین بار دعوتم را اجابت کند و به یاریم برخیزد ، برادر من و جانشین من پس از من باشد ." همه شنیدند اما ساکت ماندند . از آن همه مردان هیچ کس جوابی نداد مگر علی ، علی که از همه به سال کوچک تر بود ، برخاست و گفت : " من دعوت شما را اجابت می کنم و به یاریتان بر می خیزم ." حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود : " یا علی بنشین!" پس دوباره سخن خود را تکرار کرد و همه نگاه می کردند و جوابی نمی دادند . باز علی بر پا ایستاد و گفت : " من تا جان دارم تو را یاری می کنم ." حضرت فرمود : " یا علی بنشین!" بار دیگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله سخنان خود را تکرار کرد و از هیچ کس جوابی نیامد مگر علی که بار دیگر برخاست و گفت : " یا رسول الله من شهادت می دهم که خدا یکی است و تو فرستاده اویی و من تو را یاری می کنم ." در این وقت پیغمبر گفت : " یا علی! تویی برادر من ، تویی وزیر من و تویی جانشین و وارث من پس از من ." علی در این هنگام 13 ساله بود و نخستین مرد اسلام بود که در میان گروهی بزرگ از مردان بنی هاشم به صدای بلند شهادتین را بر زبان آورد و یاری پیغمبر و آمادگی برای شهادت را اعلام کرد و تا پایان بر سر آن ایستاد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 80صفحه 4