مجله نوجوان 80 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 80 صفحه 30

حیوانات ترجمه : مرضیه بابازاده خامنه جانوران نیش دار بسیاری از جانوران نیش دارند . آن ها از نیش خود به عنوان سلاح علیه دشمنان استفاده می کنند . عنکبوت سیاه عنکبوت سیاه یکی از جانوران نیش دار است . با وجود این که طول بدن این جانور 20 سانتی متر بیشتر نیست ، با نیش خود انسان را از پا در می آورد . یک نوع عروس دریایی برخی از عروس های دریایی مانند عروس دریایی پرتقالی ، بسیار خطرناک هستند . با جزئی ترین تماس با آن ها ، سم دردناکی را به روی پوستتان می پاشند . پا های آن ها طولی نزدیک به 2 متر می تواند داشته باشد . قورباغه نیزه دار این نوع قورباغه ها را از رنگ بدنشان می توان تشخیص داد . انگار رنگ بدن آن ها به ما می گوید : " احتیاط کنید! " رنگ های بدن این نوع قورباغه ها بسیار متنوع است و در اصل ، پوست این جانور است که سمی است و تماس با آن بسیار خطرناک است . اگر از این قورباغه ها دیدید و خواستید آن را با دست بگیرید ، حتماً از دستکش استفاده کنید . مار زنگی مار زنگی از جمله مار های بسیار خطرناک به شمار می آید . هر ساله در آمریکا انسان های زیادی در اثر نیش این نوع مار ، جان خود را از دست می دهند . غدد بزاقی در دهان آن ها تبدیل به سم مهلکی می شود که با گاز گرفتن بدن مهاجم ، این سم وارد بدن وی می شود و پس از مدت کوتاهی از پا در می آید . عقرب عقربها دارای دم بلندی هستند که در انت های آن قسمت تیزی است . این جانور در هنگام خطر دم خود را بلند می کند و قسمت تیز انتهایی آن را در بدن دشمن فرو می کند که حتی از روی شلوار و کفش نیز رد می شود . زهر آن برای انسان کشنده است .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 80صفحه 30