مجله نوجوان 151 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 3

سرمقاله هر روز جهان عید است اگر تو مولاباشی . . . و خداوند دین خود را با نام تو کامل کرد و نام تو عید بود برای مردمانی که دوستت می داشتند . حج تمام شده بود . حاجیان به شهر و دیار خود باز می گشتند . امّا مناسک حج چه معنا داشت اگر این رودخانة پر خروش به دریای ولایت تو نمی رسید ؟ نه ! خدا هنوز از مسلمانی مسلمین راضی نیست . بگویید کاروان بایستد . آنها که از علی پیش افتاده اند بازگردند و آن ها که از علی عقب افتاده اند خود را به او برسانند . هر که با علی است با حق است و پیش و پس او هر چه هست باطل است . **** ولایت مولای غدیر را چگونه خواهد فهمید آن کس که هستی اش را و نفسش را در بارگاه حضرت باریتعالی قربانی نکرده باشد و چگونه بیکرانگی اقیانوس های معرفت را در برکة غدیر در خواهد نوردید آن کس که حضرت پروردگار قربانی اش را در عید قربان نپذیرفته باشد ؟ آن کس که دل به محبت علی و خاندانش بسته باشد حج را تمام کرده است و باقی ، نماز بی وضو خوانده اند . جبرئیل پیام تازه ای با خود آورده است تا تکلیف حق و باطل در همین برکه برای همیشه روشن شود . ***** پیامبر دست تو را بلند می کند . جهان از بلندی دست های تو خوشبخت می شود . زمین به قدم های تو مباهات می کند . آفتاب فریاد شادی سر می دهد و باد ، بوی عید را در تمامی کهکشانها می پراکند . تا دستان بلند تو بر دنیاست ، روزگار جهان عید است .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 3