مجله نوجوان 151 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 15

کاغذ نمکی پدر قهرمان ! دختر کوچولو از پدرش پرسید : بابا ، تو از تاریکی می ترسی ؟ - نه . - از شیر چطور ؟ - نه دختر عزیزم . - از دزد هم نمی ترسی ؟ - نه جانم . - پس زنده باد بابا که از هیچ چیزی نمی ترسه جز مامان ! رسم زندگی ! شخصی برای دزدی به خانه ای رفت اما هر چه گشت چیزی برای دزدیدن پیدا نکرد . با عصبانیت صاحبخانه را بیدار کرد و گفت : ما که رفتیم ولی این رسم زندگی کردن نیست !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 15