مجله نوجوان 151 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 20

اعصاب نوردی؛ روشی برای زندگی اعصاب نوردی از وقتی اختراع شده است که اعصاب کشف شده است . اعصاب نوردی فراتر از یک تفریح و حتّی ورزش است . اعصاب نوردی را می توان یک روش را برای زندگی قلمداد کرد . وقتی برای اولین بار بشر پایش را روی کرة ماه گذاشت . وقتی همة مردم ، چشمشان را به شیشه های سیاه و سفید تلویزیون دوخته بودند . یا گوشهایشان را به رادیوها چسبانده تا بفهمند اون بابا بالا داره چه غلطی می کنه . یعنی در حال انجام چه عملیاتی است . یوری گاگارین بی آنکه متوجه باشد ، در حال قدم زدن بر روی اعصاب مردم بود . حتی وقتی گراهام بل و ادیسون مشغول اختراع کردن اختراعشان بودند بی آنکه متوجه باشند ، بر روی اعصاب اهل خانة خود نوردی می کردند . نمونة خیلی معروف آن ، جناب نیوتون به ظاهر دانشمند است که با جوشاندن ساعتش به جای تخم مرغ اعصاب خدمتکار خود را حسابی درهم نوردید ! بدون هیچ محدودیت اعصاب نوردی نه محدودیت سنّی دارد و جنسی و نه جغرافیایی! خواهران و دختران بسیار زیادی با ما تماس گرفته اند و این نکته را متذکّر شده اند که چرا فقط پسرها و برادرها حق دارند اعصافب نوردی کنند؟ این یک سوء تفاهم تاریخی است! برای اعصاب نوردی هیچ محدودیتی وجود ندارد. اتفاقاً دخترخانمها خیلی بیشتر از آقا پسرها توی اعصاب می روند و آنجا را نوردی می کنند. خودتان را دست کم نگیرید. یک تغییر کوچک دختر خانمهای محترم به راحتی می توانند بر روی اعصاب اهل خانه نوردی کنند . آنها می توانند به بهانة مرتب کردن و چیدمان و تغییر دکوراسیون ، چند هدف عمده را دنبال کنند . اول اینکه برادران تن پرور خود را برای این عملیات به کار می کشند . گام بعدی تغییر جای وسایل خانه است . برای مثال ، محتویات کشورها و کابینت های داخل آشپزخانه را جابه جا کنید . داخل کشوی کارد و چنگالها ، روزنامه باطله بریزید و کابینت بشقابها و دیسها را پر از چاقوها و کارد های میوه خوری کنید . هدف بعدی ، بعد از اعتراض اهالی خانه محقق می شود ، شما همة آنها را تهدید کنید و با همة آن ها که خیلی هم نمک نشناس هستند و قدر زحمات شما را نمی دانند قهر کنید و دیگر هیچوقت در نظافت و مرتب کردن خانه هیچ همکاری ای نکنید و هرگز نه دست به سیاه بزنید و نه سفید ! با ما تماس بگیرید . صندوق پستی : تهران 3536- 14155 حیم- اعصاب نورد

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 20