مجله نوجوان 151 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 21

معلم زندگی اندر فواید چسب چسب مانند هر پدیدة اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی دیگر یک واقعیت انکارناپذیر است . ما و شما بهتر از هرکسی می دانیم که چسب چقدر موجود نازنینی است هم آقا پسرها که دوست دارند وسط اتاق پذیرایی با دوست دارند هِی الکی دستمال به دست بگیرند و بهانة گردگیری ، وسایل داخل ویترین را دستمالی کنند . که البته دقیقاً اتفاق بعد ، خرد شدن یکی از وسایل است . اگر چسب اختراع نشده بود دیگر نمی شد وسیلة شکسته شده را موقتاً سر و سامان داد و بعداً که یک مهمان زبان نفهم تشریف آوردند ، شکستن آن وسیله را به گردن آن طفل معصوم انداخت . بعضی از چسبها خیلی خوب هستند و با آن ها می شود هرچیزی را به هر چیزی چسباند . مثلاً می شود دندانهای مصنوعی پدربزرگ را شبانه به دهانش چسباند تا دیگر مجبور نباشیم داخل سطل زباله به دنبالش بگردیم ! معلمها هم از این نوع چسبها استقبال می کنند . آنها خیلی دوست دارند با این گونه چسبها بعضی از بچّه ها را به صندلی هایشان بچسبانند تا هِی از جایشان بلند نشوند و کلاس رابه هم نزنند . دزدها هم خیلی دوست دارند دستهایشان چسبناک تر می شد تا بتوانند سطح درآمد خود را بالا ببرند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 21