مجله نوجوان 151 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 25

مرفّهین بی درد به حساب نمی آید و خود را یکی از موفقترین خبرنگاران جهان بشریّت می داند ، اعتقاد دارد که دوری جستن از تفریح و یا به عبارت دیگر هدر دادن وقت و چسبیدن دو دستی به کار و تلاش ، باعث موفقیت روزافزون ایشان شده است . آدم ها دو دسته اند آدم های روی کرة زمین دو دسته هستند ، یا مدیر هستند یا کارمند هستند. در نتیجه پسر های روی کرة زمین هم دو دسته هستند یعنی یا پسر مدیر یا پسر کارمند هستند و صد البته معلوم است که پسر آقای میخی پسر یک کارمند است و صد البته تفریح از لوازم لاینفک پسران آقایان مدیر یا همان مرفّهین بی درد به حساب می آید . شاید شما گمان کنید که پسران آقایان مدیر چون بابایشان بیشتر از بابا های کارمند حقوق می گیرند حق دارند تفریح کنند ولی حقیقت ماجرا این است که تفریح این دسته از آدم ها هیچ ربطی به حقوق پدرانشان ندارد . این چیزی است که پسر آقای میخی جدیداً آن را کشف کرده است . درنتیجة کشفیات پسر آقای میخی ، مدیران محترم هیچ گونه پولی برای تفریح فرزندانشان خرج نمی کنند بلکه برای تفریح از تسهیلات ویژه استفاده می کنند یعنی به طور رایگان ، بلیط استخر و سینما و شهربازی دریافت می کنند و به طور رایگان خوش می گذرانند . آقایان مدیر در اکثر شهرهای شمال کشور ویلادارند و هروقت که دلشان بخواهد می توانند به مرخصی بروند و در ویلاهای مخصوص ادارة مربوطة شان صفا کنند امّا کارمندها اگر بتوانند مرخصی بگیرند تازه باید به فکر تهیة بلیط و برپا کردن چادرهای مسافری در پارک های شهر باشند ، تازه اگر یکهویی باران نگیرد و همة برنامه ها را خراب نکند . پس نتیجه می گیریم که تفریح آدم های مرفّه بی درد هیچ ربطی به میزان حقوق و درآمد آن ها و همچنین هیچ ربطی به پسر پر توقّع آقای میخی ندارد . مشق نوشتن بهترین تفریح است پسر آقای میخی چاره ای ندارد جز اینکه متوجّه تفاوتهای ذاتی خودش با دیگران باشد و سعی نکند با داشتن توقّعات بیجایی مثل گردش و تفریح و مسافرت و از این جور چیزها رنج ها و زحمت های روی دوش پدرش را دو چندان کند . پسر آقای میخی باید بفهمد که مشق نوشتن بهترین تفریح دنیاست و سعی کند که از شرایطی که دارد به بهترین شکل و شیوه لذّت ببرد . ادامه دارد . . . . .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 25