مجله نوجوان 151 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 27

نیایش جملاتی از نامة امام علی علیه السلام به فرزندش حسن بن علی علیه السلام فرزندم ، تو را سفارش می کنم به تقوا ، پیوسته به فرمانهای خداوند عمل کن و دلت را به ذکر او آباد کن . به ریسمان او چنگ بزن؛ کدام رشته ی استوارتر از طاعت خدا ، میان خود و او داری اگر آن بگیری و به دست آوری ؟ دلت را با اندرز زنده نگهدار و به پارسایی بمیران و با یقین نیروبخش و با حکمت نورانی­اش کن . . . . در آنچه نمی دانی ، سخن نگو و آنچه را برعهده نداری بر زبان میاور . به کار نیک امر کن و خود را در شمار نیکوکاران درآور . . . آنچه از پرودگار می خواهی ، تنها از او بخواه که به دست اوست بخشیدن و محروم کردن . . . بدان که دانشی که به تو فایده ای نرساند ، سودی ندارد . . . . بدان که خودپسندی آدمی را از راه راست دور می کند . . . و بدان کسی که گنجهای آسمان و زمین در دست اوست ، به تو اجازة دعا کردن داده است و پذیرفتن دعایت را عهده دار شده است .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 27