مجله نوجوان 151 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 29

گذشته دارد . سازندة این گونه آثار اختیار کمتری در جرح و تعدیل حوادث دارد . چند نکتة این سریال بسیار پر اهمیت است . ابتدایی ترین چیزی که به چشم می خورد ، تیتراژ این سریال است . خطوط نستعلیق که اشعار شهریار با آن نوشته شده است از روی هم عبور می کند و تصویر کاراکتر در آن نقش می بندد . موسیقی این کار را فرهاد فخرالدینی ساخته است . او استاد مسلیم موسیقی متن سریال های تاریخی است . فخر الدینی در ساخت موسیقی سریال های تاریخی ، تمها و نواهای مهجور را پیدا می کند و براساس آن ها موسیقی را می سازد . یکی از موفق ترین نمونه های این کار موسیقی سریال امام علی علیه السلام بود . فخرالدینی با استفاده از تم های آذربایجانی ، موسیقی زیبایی ساخته است که با احساس لطیف مردمان آن دیار همخوانی کامل دارد . در طراحی گریم این سریال نیز اتفاق زیبایی افتاده است . چهره پردازی سیروس گرجستانی در نقش شهریار میانسال و کهنسال شگفت انگیز است . بازیگر نقش کودکی شهریار بسیار شیرین ، بازی می کند و سخنان و حرکاتش زیرکانه و باورپذیر است . در بسیاری از فیلمها از لهجه های محلی استفاده می شود ولی کمال تبریزی ، با ایجاد تعادلی بین لهجة آذری و گویش به زبان آوری به همراه زیرنویش فارسی ، هم از یکنواختی در دیالوگ ها پیشگیری کرده است و هم توانسته است احساسات بازیگران را به خوبی منتقل کند . ایجاد فضاهای شاعرانه و عاشقانه با فیلترها و لنزهای مناسب و نورپردازی گرم برای تشدید این گونه فضاها ، کار زیبایی است که به زیبایی کلّی اثر کمک کرده است . قصه های فرعی ای که در کلیت اثر جریان دارد به جاذبه های این سریال افزوده و سبب شده است که شخصیت شهریار در کنار دیگر کاراکترها ملموس تر و زنده تر شود . تعدادی از شاعران و اندیشمندان همچون استاد عبدالجبار کاکایی با توضیحات خود پیش از پخش سریال سبب شده اند که بینندگان با نگاهی عمیق تر به داستان این سریال توجه کنند و نکات مهم سریال را دریابند . باتوجه به اینکه محمدحسین شهریار یک شاعر ملّی و کمر بستة حضرت علی علیه السلام است ، انتظار آن می رود که فیلم و سریالی که از این گنیجینة معاصر ادب فارسی ساخته شده است در خور چنان شخصیت والایی باشد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 29